Ondernemer, zet in op taal

Noord-Limburg aan de slag met taalakkoord

In Noord-Limburg heeft gemiddeld 1 op de 8 werknemers moeite met lezen en schrijven. “Het is een verborgen probleem waar soms schrijnende verhalen achter schuilgaan,” zegt Caroline Tebbens, coördinator van het Servicepunt Leren en Werken Noord-Limburg. Het zijn volgens Caroline de gevolgen die werkgevers moeten bewegen om werk te maken van taalontwikkeling op de werkvloer. Beperkte taalvaardigheid leidt indirect tot een hoger ziekteverzuim, tot veiligheidsrisico’s, communicatieproblemen tussen collega’s en lagere productiviteit. Maar dat zijn de negatieve kanten. Caroline draait het liever om. “Inzetten op taal loont voor een ondernemer om tal van redenen. Niet in de minste plaats om de euro’s.” Ondernemers die werk willen maken van taal op de werkvloer, kunnen de hulp van Caroline inschakelen.

Iedereen krijgt in zijn werk te maken met taal. Werkinstructies lezen, een e-mail naar collega’s typen, rapportages schrijven, formulieren invullen… Aandacht voor taal op de werkvloer draait niet alleen om medewerkers die niet of moeilijk kunnen lezen en schrijven. Caroline: “Beperkte taalvaardigheid komt voor binnen alle lagen van een organisatie, bij mensen met een migratieachtergrond maar ook bij autochtone medewerkers. Belangrijk is dat medewerkers het taalniveau behalen dat ze nodig hebben voor hun werkzaamheden. Iemand kan op de werkvloer een perfecte teamleider zijn – een geboren leider - maar heeft wellicht moeite met het schrijven van een goede e-mail. En een verzorgende kan haar cliënten met heel veel liefde de beste zorg van de wereld geven, maar kan het tevens lastig vinden om in hedendaagse eHealth systemen rapportages te maken. Ook dat is taal op de werkvloer.”

Lage taalvaardigheid feiten & cijfers

 • Meer dan 1,3 miljoen werknemers in Nederland hebben moeite met lezen en schrijven en dit aantal groeit.
 • Er is een significant verband tussen enerzijds lage taalvaardigheid en anderzijds ziekteverzuim, lagere productiviteit en veiligheidsproblemen.
 • Lage taalvaardigheid komt voor binnen alle lagen van de organisatie: van werkvloer tot hoger management.
 • Lage taalvaardigheid kost Nederland een half miljard euro per jaar.
 • Door de (verborgen) lagere productiviteit van laaggeletterden lopen werkgevers per jaar 183 miljoen euro mis.
 • Lage taalvaardigheid leidt tot 76 miljoen euro aan uitkeringen (door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid).

Investeren in taal loont

Steeds meer ondernemers onderkennen het belang van taal. “Investeren in kennis loont, ook in de taalvaardigheid van medewerkers”, vervolgt Caroline. “Maar ik zie ook dat bedrijven heel veel vragen hebben. Hoe pakken we taalontwikkeling aan? Hoe meten we de taalvaardigheid van medewerkers? Hoe creëren we draagvlak voor taalleren binnen onze organisatie? Welke vormen van taalleren passen het beste bij ons? Hoe vinden we een goede taalaanbieder? Voor de antwoorden op deze vragen, kunnen bedrijven mij bellen. Dan gaan we samen aan de slag met het opstellen van een actieplan. Wat ik organisaties te bieden heb? Heel veel! Onafhankelijk advies bijvoorbeeld over de inzet van taalmaatjes, heel praktische tools waar bedrijven direct zelf mee aan de slag kunnen, ik kan de koppeling leggen met taalaanbieders en ga zo maar door.”

investeren in taal: wat levert 't op?

Iedere werkgever zal bereid zijn om te investeren in taal, mits het hem wat oplevert. Logisch ook. Maar waar zit dan de winst?

Baten voor werkgevers

 • Betere duurzame inzetbaarheid en een lager ziekteverzuim en
 • Betere kwaliteit van dienstverlening
 • Hogere veiligheid
 • Uitgebreidere innovatiemogelijkheden
 • Minder kosten

Baten voor werknemers

 • Zelfstandiger kunnen werken
 • Meer zelfvertrouwen
 • Doorgroeimogelijkheden en betere kansen op de arbeidsmarkt
 • Meer plezier en trots op het werk
 • Betere binding en betrokkenheid bij de werkgever

taalakkoord

Na de zomer geeft Noord-Limburg een boost aan het taalakkoord: een landelijk initiatief waarbij werkgevers en diverse partners, waaronder de Bibliotheek, de Stichting Lezen & Schrijven, Cubiss, het Servicepunt Leren en Werken en het WSP hun krachten bundelen en de taalvaardigheid van werknemers verbeteren. Caroline: “We vragen werkgevers die er de meerwaarde van inzien om ook het taalakkoord te ondertekenen. Hiermee committeren ze zich aan het belang van taal op de werkvloer en beloven ze hun werknemers te trainen in taal of bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Een handtekening is leuk, maar niet meer dan een symbolische stok achter de deur. Waar het echter écht om draait, is de verbinding: door samen te werken kunnen bedrijven van elkaars kennis en kunde profiteren. Als het ons lukt om taalproblemen uit de taboesfeer te halen, dan kent dit traject alleen maar winnaars.”

Over het Servicepunt Leren en Werken Noord-Limburg

Het Servicepunt Leren en Werken Noord-Limburg adviseert werkgevers bij allerlei vragen met een leercomponent, zoals:

 • Welke mogelijkheden heb ik voor om-, her- en bijscholing van mijn personeel?
 • Waar vind ik iemand die het vak wil leren?
 • Van welke financiële regelingen kan ik gebruik maken bij het aannemen van een 50-plusser?
 • Hoe kan ik leerbedrijf worden?

Daarnaast heeft het Servicepunt ervaring in het organiseren van leerwerktrajecten. Dit gebeurt in samenwerking met WerkgeversServicepunten, werkgever(s) en opleiders. Caroline: “Het grote voordeel is dat ik onafhankelijk ben. Hierdoor kan ik met een open vizier en met de nodige creativiteit werkgevers oplossingen aanreiken."


Contact

Servicepunt Werken en Leren Noord-Limburg

Caroline Tebbens (coördinator)

T. 06-18 18 94 59

E. noordlimburg@lerenenwerken.nl

delen mag!

Vond u dit een interessant artikel, deel het gerust via social media.