Ondernemers MÉÉR dan tevreden over dienstverlening WSP Noord-Limburg

“Maar het kan altijd beter.”

Ondernemers in Noord-Limburg zijn meer dan ‘tevreden’ met de dienstverlening van het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg. Dit blijkt uit een recent uitgevoerde evaluatie door een extern onderzoeksbureau. Gemiddeld geven de ondernemers het WSP een rapportcijfer van dikke een 7,5. Manager Hen Schreurs is tevreden met de resultaten, maar heeft ook een duidelijke ambitie: “We willen een 8,5 scoren”.

Status quo na drie jaar WerkgeversServicepunt

‘Door middel van een intensieve professionele samenwerking, toewerken naar een duurzame, hoogwaardige, vraaggerichte samenwerkingsrelatie met de werkgevers in de regio.’ Deze belofte staat centraal in de samenwerking die de 7 Noord-Limburgse gemeenten, hun 3 sociale werkvoorzieningsorganisaties en het UWV met elkaar op 22 oktober 2015 overeenkwamen in het kader van de opstart van het WerkgeversServicepunt (WSP) Noord-Limburg. Inmiddels zijn we ruim drie jaar verder. Een mooi moment om stil te staan bij de vraag: Waar staat het WSP nu? Om antwoord te geven op die vraag vond afgelopen zomer een evaluatie plaats: een onderzoek – uitgevoerd door het Utrechtse onderzoeksbureau Tangram – onder ondernemers die de afgelopen jaren zakendeden met het WerkgeversServicepunt.

Door de bank genomen zijn ondernemers erg tevreden over de samenwerking met het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg. Gemiddeld beoordelen ze de dienstverlening met een dikke 7,5. Op de stelling ‘Wij ervaren de WSP-adviseur als een professionele businesspartner die aantoonbaar bijdraagt aan de invulling van onze personeelsvraag’, waardeert 62% van de ondervraagden de dienstverlening van het WSP met een 8 of zelfs hoger. Ook de cijfers laten zien dat het WSP haar ambities meer dan waarmaakt. Afgelopen jaar werden alle targets met vlag en wimpel behaald (en zelfs met meer dan 30% overschreden).

Facts & Figures WSP Noord-Limburg

Ruim

2300

contacten met werkgevers.

Meer dan

375

kwalitatieve adviesgesprekken met ondernemers als brede HR-partner.

820

vervulde vacatures.

In Noord-Limburg zijn bijna

2000

banen gerealiseerd in het kader van de banenafspraak (periode 2013 t/m 2017). Dat is ruim 30% meer dan het landelijk gestelde doel voor deze regio.

Ondernemers waarderen de contacten
met de accountmanagers van
het WSP met een dikke 7,5.

Alexander Vervoort, voorzitter werkbedrijf

“We zijn natuurlijk hartstikke blij dat ons WSP door de werkgevers ervaren wordt als een serieuze en professionele partij”, aldus Alexander Vervoort, wethouder Sociale zaken en Werkgelegenheid van gemeente Venlo, tevens voorzitter van het regionale werkbedrijf. Vanuit de reputatie die het WPS opbouwt, slagen we er steeds beter in om niet alleen werkzoekenden naar werkgevers te bemiddelen; we krijgen bij werkgevers ook steeds meer kansen om de werkgelegenheid te verduurzamen, zodat mensen een toekomstperspectief kunnen opbouwen en kunnen stijgen op de maatschappelijke ladder. Samengevat: het netwerk van het WSP is voor ons allen dus van groot belang. Zonder dat netwerk en die goede warme band met het bedrijfsleven ben je nergens."

Mark Hendriks, LWV

“De afgelopen jaren heeft de markt een razendsnelle ommezwaai gemaakt: waar drie jaar geleden bedrijven nog fors moesten bezuinigen, floreert de economie op dit moment weer volop. Ondernemers schreeuwen om goede vakkrachten en het vinden ervan is niet altijd even makkelijk. Zeker in sectoren als de maakindustrie en de logistiek, sectoren die in deze regio toch erg belangrijk zijn. Het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg heeft de afgelopen jaren bewezen dat ze – juist ook in tijden van krapte op de arbeidsmarkt – het verschil kan maken door ondernemers te helpen met creatieve oplossingen. Door ondernemers te helpen anders te kijken naar functieprofielen, door slimme wervings- en selectieprocessen op te zetten, door bedrijven kennis te laten maken met de kracht van statushouders en ga zo maar door. De onderzoeksresultaten laten zien dat ondernemers die inzet en de expertise van het WSP ook waarderen en op waarde weten in te schatten.”

Auke Blaauwbroek, FNV

“Ik ben al geruime tijd betrokken bij het WerkgeversServicepunt (WSP) en ik denk dat ze met dit rapport echt naar buiten kan treden. Het WSP Noord Limburg is vooruitstrevend als het aankomt op plaatsen van mensen op de arbeidsmarkt. Voor de komende periode ligt de uitdaging vooral in het samenwerken voor de gehele regio Noord Limburg. Nog meer toewerken naar een gezamenlijk visie met het gemeenschappelijk belang als belangrijk hoofdpunt.”

Trots, maar het kan nog beter

Hen Schreurs, manager WerkgeversServicepunt Noord-Limburg is trots op de resultaten. Hij benadrukt dat ze het gevolg zijn van de mate waarin alle functionarissen van de verschillende partners binnen de WSP-regio Noord Limburg met de werkgevers én met elkaar met samenwerken om een zo duurzaam mogelijke match tot stand te brengen. Tegelijkertijd ziet Schreurs ook nog genoeg verbeterpunten. “We willen een 8,5 scoren”, zegt hij ambitieus. “Dit is nodig als we op langere termijn daadwerkelijk een duurzaam robuuste, regionale reputatie willen bewerkstelligen.”


Schreurs heeft zes adviezen uitgewerkt om te komen tot een nóg betere dienstverlening; aanbevelingen die inmiddels door alle Portefeuillehouders en leidinggevenden binnen het regionale Sociaal Domein zijn omarmd. De komende tijd gaat hij samen met alle betrokkenen deze adviezen verder finetunen en in actie omzetten.

delen mag!

Vond u dit een interessant artikel, deel het gerust via social media.