Statushouder in dienst? Dit moet u weten!

Statushouders bieden een nieuw potentieel op de huidige arbeidsmarkt. Hoe kunt u als organisatie op de juiste manier een samenwerking aangaan? En misschien wel het allerbelangrijkste: hoe haalt u het beste in uw nieuwe medewerker naar boven? In dit artikel vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Wat zijn statushouders en vergunninghouders?

Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. De begrippen statushouder en vergunninghouder betekenen hetzelfde. Statushouders hebben een verblijfsvergunning. Ze mogen een opleiding volgen en werken in Nederland.

Mogen statushouders in Nederland werken?

Zodra een statushouder (vluchteling) erkend wordt als asielzoeker, mag hij deelnemen aan de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij krijgt dan een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’. Op de verblijfsvergunning staat dan ‘arbeid vrij toegestaan, twk (tewerkstellingsvergunning) niet vereist’, te lezen.

Mag ik een statushouder in dienst nemen?

Ja, dat mag! Let wel op dat het verblijfsdocument geldig is. Ook de datum staat op het document.

Let op! U bent als ondernemer verplicht om de identiteit van de statushouder te controleren. Ook is het uw verantwoordelijkheid om te controleren of de persoon in kwestie mag deelnemen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Mag ik een statushouder een stageplaats aanbieden?

Statushouders met verblijfsvergunning mogen in Nederland stages lopen. U hoeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Wel is het van groot belang dat de werkzaamheden van een stagiair(e) niet overlappen met de werkzaamheden van een medewerker in dienst (dit geldt overigens voor alle stages, niet alleen voor statushouders). Een stage is gericht op leren en niet op werken. Als het leeraspect ontbreekt, is er sprake van een arbeidsovereenkomst. In dat laatste geval heeft een statushouder recht op een salaris. Voorwaarden die gelden voor een stage of werkervaringsplaats zijn: een stageplan, begeleiding en evaluatie.

Hoe vind ik de geschikte kandidaat voor mijn personeelsvraag?

Als u overweegt een statushouder aan te nemen, dan kunt u contact opnemen met het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg. We helpen u bij het vinden van een geschikte kandidaat en ondersteunen – indien nodig – met bijvoorbeeld taalcoaching op de werkvloer.

Meer weten?

Neem contact op met Jessica van Tol van het WerkgeversServicepunt Noord-Limburg.

06 39 49 83 83

j.vantol@venlo.nl

www.wspnoordlimburg.nl

delen mag!

Vond u dit een interessant artikel, deel het gerust via social media.