Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over een van de statushouders?

Neem dan contact met ons op.

WerkgeversServicepunt Noord-Limburg

Telefoon: 077 - 700 18 94

E-mail: contact@wspnoordlimburg.nl

Jessica van Tol

Regionaal accountmanager gespecialiseerd in projectmatige recruitment en organisatie bemiddeling statushouders.

Telefoon: 06 39 49 83 83

E-mail: j.vantol@venlo.nl

colofon

Auteursrecht

@2018 WSP Noord-Limburg. Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden overgenomen, vermenigvuldigd of openbaar worden gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Verantwoording

Aan de totstandkoming van deze uitgave is uiterste zorg besteed. Voor informatie die onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.

Uitgever

WerkgeversServicepunt Noord-Limburg. 

Prinsessesingel 10, 5911 HT Venlo

Telefoon: 077 700 18 94

E-mail: contact@wspnoordlimburg.nl

Redactie

Mieke Hees, Aviso Communicatie

Hen Schreurs, WerkgeversServicepunt Noord-Limburg

Fotografie

Yentl Evers, Aviso Communicatie

Michel Oehlen, Michel Oehlen Fotografie

Video's

Aviso Communicatie

Studio WitZwart

Ontwerp & vormgeving

Aviso Communicatie