12 Belangrijkste tips voor werkgevers

Hoe kunt u met succes een statushouder in dienst nemen? We hebben de belangrijkste tips voor een duurzame samenwerking voor u op een rijtje gezet:

Maak een duidelijke en bewuste keuze voor het in dienst nemen van een statushouder vluchteling.

Creëer draagvlak voor statushouder in de organisatie, zeker op de afdeling waar de vluchteling komt te werken.

Bied ondersteuning in de vorm van een vast aanspreekpunt ten aanzien van werk, en liefst ook ten aanzien van praktische zaken rondom integratie in Nederland.

Zorg dat u inzicht heeft in mogelijke verschillen tussen (werk-) culturen in Nederland en in Syrië.

Bespreek met de statushouder uw bedrijfscultuur: normen, waarden, omgangsvormen, rituelen, gepast en ongepast gedrag.

Besteed aandacht aan het carrière- en ontwikkelingspad van de statushouders; bespreek de toekomst.

Heb oog voor mogelijke trauma’s die de statushouder heeft opgelopen tijdens de oorlog of tijdens de vlucht.

Draag zorg voor een inclusieve organisatiecultuur waarin ruimte is voor het delen van ervaringen en levensverhalen van statushouders.

Bied een veilige werkplek waar de statushouder kan wennen aan de Nederlandse werkcontext.

Stimuleer en ondersteun de statushouder bij het leren van de Nederlandse taal.

Maak ruimte voor activiteiten, ook buiten het werk om, die mensen empoweren.

Stel de kwaliteiten van de persoon centraal, niet de beperkingen.