ARBEIDSMARKT NOORD-LIMBURG IN BEELD

Minder sterke groei, krapte nog steeds groot

De afgelopen jaren zijn de tekorten op de arbeidsmarkt nijpender geworden. Tegelijkertijd is ook de mismatch tussen vraag en aanbod steeds zichtbaarder geworden. In 2019 en 2020 valt de economische groei echter terug, vlakt de werkgelegenheidsgroei af en gaat de werkloosheid weer licht toenemen. Er liggen voor de arbeidsmarkt in Noord-Limburg belangrijke uitdagingen om enerzijds de huidige personeelstekorten aan te pakken en anderzijds om personen die het ook nu nog moeilijk hebben, te begeleiden en ondersteunen richting de arbeidsmarkt. Kortom, om de arbeidsmarkt evenwichtiger te maken en aanbod en vraag duurzaam beter op elkaar aan te laten sluiten.

This video has been disabled until you accept marketing cookies. Manage your preferences here or directly accept targeting cookies.

Het rapport Regio in Beeld van UWV verklaart de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Het laat zien in welke sectoren de grootste krapte zit en zoomt hierbij in op de situatie in Noord-Limburg. Nuttige en relevante informatie die u meer inzicht geeft. Het rapport staat ook stil bij de uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt. Het is lezenswaardige informatie waarmee u verder kunt. We nemen u in vogelvlucht mee door het rapport.

Werkgelegenheid & vacatures

In de huidige economische hoogconjunctuur blijft het aantal banen in Noord-Limburg groeien. In 2019 en 2020 komen er zo’n 1500 werknemersbanen bij. In totaal praten we dan voor deze regio over 155.600 banen. De verwachting is wel dat het groeitempo gaat vertragen. De ontwikkeling verschilt per sector. Grote sectoren met veel banen in Noord-Limburg zijn industrie, zorg & welzijn, detailhandel en logistiek. In het 2e kwartaal van 2019 is het aantal vacatures: 4.100.

Krapte in breed spectrum beroepen

De arbeidsmarkt in Noord-Limburg in het tweede kwartaal van 2019 is krap. Er zijn meer openstaande vacatures dan kortdurend werkzoekenden. Dat betekent dat het voor werkgevers moeilijk is om aan personeel te komen, iets wat wellicht ook voor u zal gelden. De spanningsindicator arbeidsmarkt van UWV geeft medio 2019 in Noord-Limburg voor zeven van de elf beroepsklassen krapte aan en is zelfs zeer krap voor ICT-beroepen. Tekorten doen zich vaak voor in specifieke beroepen en zijn onder andere het gevolg van beperkte beschikbaarheid van werkzoekenden met recente werkervaring en van mismatch tussen functie-eisen en kwalificaties van werkzoekenden. Alleen creatieve en taalkundige beroepen kennen een ruime arbeidsmarkt.

Moeilijk vervulbare vacatures in Noord-Limburg

Medewerker klantcontact

(Gespecialiseerd) verpleegkundige

Hovenier

Noord-Limburgse (beroeps)bevolking in cijfers

145.000

Personen actief op de arbeidsmarkt (beroepsbevolking).

140.000

Personen hebben betaald werk. 6.000 van hen willen meer uren werken.

5.000

Personen zijn werkloos. het werkloosheidspercentage bedraagt 3,4%.

10.800

Mensen zonder dienstverband stonden eind 2018 bij uwv als werkzoekend geregistreerd. 2.800 hiervan hebben een ww-uitkering; 5.700 een bijstandsuitkering.

Mismatch vraag en aanbod

De werkzoekenden in Noord-Limburg hebben een verschillende achtergrond en opleidingsniveau. Een groot deel van hen heeft een administratieve achtergrond. De grootste vraag naar personeel is er in ICT en techniek. Dit is een mismatch: vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd. Hoe vullen we de kloof en zorgen we ervoor dat mensen aan de slag kunnen? Verborgen matches op de arbeidsmarkt kunnen aan het licht komen door te kijken naar de benodigde taken en competenties. Dit kan een oplossing zijn voor werkzoekenden die moeilijk in hun oude beroep terecht kunnen en voor werkgevers die onvoldoende personeel kunnen vinden.

Trends veranderen arbeidsmarkt

Voor de toekomst zijn we een aantal belangrijke trends die invloed hebben op de arbeidsmarkt:

Toenemende flexibilisering

De werkzoekenden in Noord-Limburg hebben een verschillende achtergrond en opleidingsniveau. Een groot deel van hen heeft een administratieve achtergrond. De grootste vraag naar personeel is er in ICT en techniek. Dit is een mismatch: vraag en aanbod zijn niet op elkaar afgestemd. Hoe vullen we de kloof en zorgen we ervoor dat mensen aan de slag kunnen? Verborgen matches op de arbeidsmarkt kunnen aan het licht komen door te kijken naar de benodigde taken en competenties. Dit kan een oplossing zijn voor werkzoekenden die moeilijk in hun oude beroep terecht kunnen en voor werkgevers die onvoldoende personeel kunnen vinden.

Technologische ontwikkelingen veranderen werk

Voortschrijdende automatisering, digitalisering en robotisering zorgen ervoor dat oude beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan en vooral ook dat huidige banen, functies en taken veranderen. Dit betekent dat bijna alle werkenden en werkzoekenden te maken hebben en krijgen met veranderende eisen die aan hen gesteld worden. Een goed aanpassingsvermogen kan daarom weleens de belangrijkste vaardigheid van de toekomst zijn.

Hogere eisen aan personeel door veranderende klantwensen

De consument verandert. Klanten verwachten meer service en klantgerichtheid en zijn vaak directer in hun communicatie. Aspecten als beleving, sfeer en gastvrijheid worden steeds belangrijker. Dit stelt hogere eisen aan de sociale en communicatieve vaardigheden van personeel.

Werkgelegenheid verschuift door duurzaamheid en ecologisch bewustzijn

Door de nadruk op duurzaamheid winnen hernieuwbare en schone energiebronnen steeds meer aan terrein. De werkgelegenheid verschuift deels van fossiele brandstoffen naar technologische industrie en installatie van bijvoorbeeld zonnepanelen, slimme meters en laadpalen voor elektrische auto’s. Ook in de horeca, land- en tuinbouw en handel houden bedrijven rekening met de toenemende vraag naar duurzame (lokale) producten en diensten. Dit kan invloed hebben op de eisen die aan personeel worden gesteld.

Delen mag!

Vond u dit een interessant artikel, deel het gerust via social media.